Адвокатско дружество Петранов, Недков и Партньори

Ние решаваме Вашите проблеми.

legal1Адвокатско дружество Петранов, Недков и Партньори е основано през 2012 г. в продължение на дългогодишните професионални практики на основателите му. Водещ принцип в дейността на дружеството е индивидуалният подход към всеки различен случай.